Vad vet du om demokratifostran?

Ta del i frågesport av tjänsten Ungasidéer.fi, vars frågor har med demokratifostran att göra. Frågorna utmanar Dig att fundera på din egen roll som demokratifostrare.

Testa din kunskap om demokrati!
»

Varför har tjänsten Ungasideer.fi grundats?

Vilka är demokratifostrans mål?

Ungdomslag (2017) förpliktar att:

Vad är det viktigaste angående upplevelse av delaktighet?

Hur många procent av de finländska unga är mycket intresserade av den egna bostadsortens politiska frågor?

Du är sakkunnig!

Du behärskar redan många ärenden som har med demokratifostran att göra. Du kan uppmuntra och motivera de unga. Läs mera i handboken 'Du är en demokratifostrare' och ta i bruk flera pedagogiska metoder som främjar samarbetsorientering och de ungas delaktighet. Bekanta dig också med den till de unga riktade webbdemokratitjänsten på adressen Ungasideer.fi!