Testa vad du kan om normer inom idrott

Normquizen passar både ungdomar och vuxna. Temat behandlar normer och normmedvetenhet inom idrott. Quizen är ett bra verktyg för dej som vill testa dina kunskaper inom normer. Har du det som krävs för att få alla rätt? Prova och se själv!

Starta quizen!
»